Werkzaamheden

DTV Consultants heeft veel verschillende soorten projecten. Het werk dat je als veldwerker doet en de data die je daarbij verzamelt is dan ook heel afwisselend. Hieronder vind je een aantal voorbeelden van projecten waarbij veldwerkers worden ingezet. 

 

Stiptheidsonderzoek

We voeren stiptheidsonderzoeken uit in de concessiegebieden Amstelland-Meerlanden en de Zaanstreek. Tijdens dit onderzoek worden waarnemers geplaatst op begin- en knooppunten van buslijnen. Zij noteren de aankomst-, vertrektijd en het busnummer van de bussen die langskomen. Zo kan de punctualiteit en de rituitval gemeten worden. Sommige locaties worden met camera’s waargenomen. Resultaten kunnen leiden tot een bonus of malus voor de busmaatschappij. 

Parkeerdrukmeting

Een parkeerdrukmeting geeft inzicht in de bezetting van de verschillende parkeervoorzieningen in het onderzoeksgebied op verschillende momenten. Desgewenst wordt onderscheid gemaakt naar parkeercategorie (bijvoorbeeld particulier, vrij, betaald, belanghebbenden/vergunninghouders, gereserveerd). Een parkeerdrukmeting kan onder meer worden gebruikt voor:

  • het lokaliseren van parkeerproblemen;
  • het in kaart brengen van de omvang en de duur van parkeerproblemen;
  • het vaststellen van de omvang van foutparkeren

Parkeerduurmeting

Met een parkeermotiefonderzoek krijg je een globaal inzicht in de parkeerduur en in de motieven van parkeerders. Door op verschillende momenten van de dag de laatste vier karakters van de kentekens van alle geparkeerde voertuigen te registreren kan achteraf worden vastgesteld welk motief de parkeerders hebben gehad (bewoner, werker of bezoeker). Een parkeerduurmeting gaat nog een stap verder. Door meer aaneensluitende periodes kentekens te registreren kan nauwkeurig de parkeerduur van ieder voertuig worden bepaald. 
Inzicht in de motieven is noodzakelijk voor het voeren van effectief parkeerbeleid op maat. Waar kunnen langparkerende werkers staan? Hoeveel betaald parkeerplaatsen zijn nodig? Hoeveel bewoners staan in het betaald parkeergebied? Biedt invoering van een blauwe zone soelaas? 

Betalingsbereidheidmeting

Om inzicht te krijgen in de betalingsbereidheid van parkeerders en de effectiviteit van de parkeercontrole kan een betalingsbereidheidmeting worden uitgevoerd. In dit onderzoek wordt van elke auto genoteerd of deze al dan niet heeft betaald of een vergunning heeft. De onderzoeksresultaten geven inzicht in schommelingen in de betalingsgraad tussen verschillende momenten en gebieden en kunnen worden gebruikt om de parkeercontrole efficiënter in te zetten om zo de betalingsbereidheid van parkeerders te verhogen. 

Kentekenonderzoek

De basis van een kentekenonderzoek bestaat uit de registratie van (delen van) kentekens en de registratie van het moment waarop deze een bepaald punt passeren. Registratie kan plaatsvinden door waarnemers of geautomatiseerd met behulp van kentekencamera’s en software. Om onderscheid te kunnen maken in voertuigcategorieën kan ook een classificatie worden toegevoegd. 

Verkeerstellingen

Er zijn verschillende soorten verkeerstellingen. De kruispunttelling komt het meest voor. Hierbij wordt op een dag de ochtend-, middag- en avondspits geteld. Per 15 minuten wordt het verkeer vanuit één richting geteld en gecategoriseerd. Ook overstekende fietsers en voetgangers worden geteld. 
Deze onderzoeken vinden plaats op de meest representatieve dagen van de week: dinsdag of donderdag. 

WMO-projecten

Met de WMO-projecten proberen we zoveel mogelijk senioren (65+) het openbaarvervoer te laten gebruiken. Vaak vindt deze doelgroep het gebruik van het OV moeilijk en/of eng. Dit vormt een grote drempel voor ze, waardoor ze minder lang mobiel blijven. Het openbaarvervoer gebruiken is voor hen de ideale oplossing wanneer ze geen auto meer kunnen rijden. Het is belangrijk dat we ze hierin begeleiden, zodat ze de stap naar het openbaar vervoer ook daadwerkelijk durven te zetten. We doen dit in de vorm van twee projecten: 

  • Het Reizend reisloket
    Het reisloket is een informatiekraam waar senioren naartoe kunnen komen om reisadvies te krijgen. Daarnaast kunnen ze hier ook een gratis ov-kaart aanvragen. Het reisloket staat in verschillende gemeentes binnen Regio West-Brabant.
  • Opstapdagen
    In plaats van dat de senioren naar ons toe kunnen komen, nemen we ze een dagje mee op stap. Per gemeente starten we op een andere locatie waar ze informatie krijgen over het openbaarvervoer. Daarna nemen we ze mee naar Breda Centraal waar ze een rondleiding krijgen en waar ze alles van dichtbij kunnen bekijken. Aan het eind van de dag eindigen we weer op de startlocatie waar ze een gratis ov-kaart aan kunnen aanvragen.

Bezoekersonderzoek

Bij een bezoekersonderzoek wordt face-to-face enquêtes afgenomen onder winkelend publiek.De enquêtes gaan veelal over het reisgedrag en bestedingspatroon. Er kunnen ook passantentellingen worden verricht tijdens een bezoekersonderzoek. Hierbij wordt per 5 minuten het inkomend en uitgaand winkelpubliek