Werkzaamheden

DTV Consultants heeft veel verschillende soorten projecten. Het werk dat je als veldwerker doet en de data die je daarbij verzamelt is dan ook heel afwisselend. Hieronder vind je een aantal voorbeelden van projecten waarbij veldwerkers worden ingezet.

 

Parkeeronderzoek 

Het doel van het uitvoeren van een parkeeronderzoek is inzicht krijgen in de capaciteit en de bezetting van een gebied. Hierbij kun je denken aan een woonwijk, stadscentrum owinkelcentrum. Om inzicht te kunnen krijgen in de bezetting is het nodig om tellingen uit te voeren op verschillende dagen en tijdstippen. Door het uitvoeren van deze tellingen wordt inzichtelijk waar de knelpunten met betrekking tot parkeren zitten in een bepaald gebied.  

Opstapdag 

Bij een OpStapDag proberen we zoveel mogelijk senioren (65+) kennis te laten maken met het openbaar vervoer. We organiseren een leuke en leerzame dag waarbij het doel is om de mobiliteit van deze leeftijdsgroep te vergroten zodat zij zelfstandig én zelfverzekerd met het openbaar vervoer kunnen reizen. Tijdens het event krijgen senioren meer informatie in de vorm van presentaties en een quiz. Ook vindt er een informatiemarkt plaats waarbij ze al hun vragen kunnen stellen, bieden we ze de mogelijkheid om een gratis OV-chipkaart aan te vragen en kunnen ze tijdens een rondje in de bus ervaren hoe het is om met het openbaar vervoer te reizen. 

Reisloket  

Het Reisloket reist van locatie naar locatie in de regio en richt zich specifiek op ‘hot spots’. Dit zijn plaatsen waarvan bekend is dat veel senioren deze locaties bezoeken. Denk aan ziekenhuizen, jaarmarkten en evenementen, weekmarkten en drukke winkelcentra. Hier kunnen senioren (65+) terecht met al hun vragen over het openbaar vervoer en het gebruik van een OV-chipkaart. Daarnaast kunnen zij ook een gratis OV-chipkaart aanvragen en een passend reisadvies van ons ontvangen. 

Cameraonderzoek 

Voor verschillende doeleinden dienen er cameraonderzoeken uitgevoerd te wordenJe rijdt naar een locatie waar je de camera’s op de afgesproken en juiste positie plaatst, daarnaast zorg je ervoor dat de camera’s op tijd draaien. Tijdens het onderzoek houd je een oogje in het zeil. 

Verkeerstelling 

Er zijn verschillende soorten verkeerstellingen waarbij de kruispunttelling het meest voorkomt. Het doel van een verkeerstelling is het in kaart brengen van de verkeersstromen. Deze gegevens kunnen gebruikt worden bij het instellen van verkeerslichten. Deze tellingen worden uitgevoerd op basis van gemaakte camerabeelden, hier gaat dus altijd een cameraonderzoek aan vooraf. 

Enquêteren 

Het doel van enquêteren is het achterhalen van de mening van de doelgroep met betrekking tot een verkeerskundig onderwerp. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan vragen als: Vindt u deze nieuwe verkeerssituatie veilig? Waarom fietst u hier? Hoe vaak bezoekt u deze binnenstad?  

 

Bijzondere werkzaamheden

Naast de genoemde onderzoeken, vinden er af en toe speciale opdrachten plaatsHierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het testen van technologische ontwikkelingen of fotograferen van verkeerssituaties.